Testament

Sporządzenie testamentu

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Informacja w sprawie sprostowania

Wniosek o sprostowanie aktu

Wzór pełnomocnictwa

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w wersji elektronicznej

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego 

Informacja w sprawie wydania aktu

Pełnomocnictwo do wydania aktu

Wniosek o wydanie aktu

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Informacja w sprawie uzupełnienia aktu

Wzór pełnomocnictwa

Wniosek o uzupełnienie aktu

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Informacja w sprawie transkrypcji aktu

Pełnomocnictwo

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu 

Zmiana imion i nazwiska

Podstawa prawna

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska

Oświadczenie dziecka w wieku powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia lub nazwiska

Informacje ws. wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Instrukcja wykonywania zdjęć

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego 

Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca  pobytu stałego