Deklaracja dostępności Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Skarszewy

Urząd Miejski w Skarszewach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Skarszewy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie są linki do filmów, do których nie dodano napisów dla niesłyszących, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.,

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Komar.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 588 22 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Skarszew
 • Adres: Pl. gen. Hallera 18, 83-250 Skarszewy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 588 22 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego znajduje się przy Placu gen. Józefa Hallera 18 w Skarszewach.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne - od Placu gen. Józefa Hallera, do którego prowadzą schody oraz boczne - od strony Placu Zamkowego, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. Ponadto przy wejściu bocznym zamontowano widedomofon.
 • Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na I i II piętro. W budynku nie ma windy i platformy dla niepełnosprawnych.
 • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone w pobliżu Urzędu Miejskiego, na Placu gen. Hallera.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku są tablice tyflograficzne z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i w alfabecie Braille'a
 • W budynku są tabliczki - piktogramy dla osób z problemami poznawczymi.
 • W Urzędzie Miejskim nie ma pracownika posługującego się językiem migowym.
 • Informacje o tym, czym zajmuje się Urząd Miejski są dostępne na stronie www.skarszewy.pl (baner na głównej stronie) w tekście łatwym do przeczytania i zrozumienia ETR.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Skarszewach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona posiada wersję kontrastową.
 • Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Obsługa strony możliwa jest za pomocą klawiatury i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

W Urzędzie Miejskim został powołany Zespół ds. wdrożenia przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w składzie:

Maciej Jędrzyński – koordynator do spraw dostępności
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
58 588 22 01

Martyna Galińska – członek zespołu w zakresie spraw wdrożenia dostępności architektonicznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 588 22 01

Marcin Komar – członek zespołu w zakresie spraw wdrożenia dostępności cyfrowej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 588 22 01

Adam Becker – członek zespołu w zakresie spraw wdrożenia dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 588 22 01