Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Jest to projekt pod nazwą “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO”. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców.

Kamery monitoringu miejskiego w Skarszewach zarejestrowały wandala, który zdewastował samochód zaparkowany na Placu Zamkowym. Dzięki temu Policja ustaliła sprawcę, został on zatrzymany i przedstawiono mu zarzut niszczenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie samorządowcy podpisali umowy na przekazanie dotacji w ramach programu „Pomorskie OSP 2024”. Dzięki uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego pomoc finansowa w wysokości prawie 1,2 mln zł trafiła do 64 jednostek samorządowych. Gmina Skarszewy znalazła się wśród samorządów, które otrzymały największą kwotę dotacji, czyli 20 tys. zł.

W ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków. Udostępniamy streszczenie przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń): KLIKNIJ TUTAJ

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz burmistrz Skarszew Jacek Pauli zapraszają przedsiębiorców na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na 14 lat z uwagi na projekt inwestycyjny w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości informuje, że w związku z obowiązkiem wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Skarszewy na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.

Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom życzymy dużo radości i satysfakcji z podejmowanych działań, dziękując za codzienną pracę oraz wysiłek wkładany w realizowanie potrzeb lokalnych społeczności.

Dziś 7 marca , o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Planowany porządek obrad dostępny jest TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszej wiosennej akcji oczyszczania rzeki i brzegów Wietcisy. Wspólnie z wędkarzami z Koła PZW Wietcisa Skarszewy oraz strażakami z OSP zadbamy o rzekę w sobotę 23 marca.

Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto, ustanowione przez Sejm w 2011 roku, upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Cześć i chwała Bohaterom!